KONGREYE DAVET

Değerli Meslektaşlarım;

Yürüme ve Denge Bozuklukları ve Düşme  her gün karşılaştığımız hastalar nedeni ile mesleki uğraşılarımızın önemli bir öğesini oluşturuyor.  Bu konulara artan ilgiyi son yıllarda gerek ulusal kongrelerimizde gerçekleştirdiğimiz kurs ve çalıştaylara gerekse 2013 yılından başlayarak her yıl gerçekleştirdiğimiz Yürüme ve Denge Bozuklukları ve Düşme  Kursu'na katılımın yoğunluğu ile gözlemledik. Oldukça dinamik tartışmaların yaşandığı bu etkinliklerimize ilişkin gözlemlerimiz bu çalışmalarımızın  devamı düşüncesini pekiştirmiştir. 

Bu nedenle yine bir ilkbahar gününde olmak üzere V. Yürüme ve Denge Bozuklukları ve Düşme Kursu gerçekleştirilecektir. Bu kursun ana konuları  spastisite ve özellikle herediter ve sporadik spastik parapareziler başta olmak üzere, bu hastaların tanı ve tedavi olanakları olacaktır.  2017 yılında İstanbul’da yine bir bahar gününde bu kurs etkinliği içinde birlikte olmayı  bekliyoruz. 

Prof. Dr. Yakup Sarıca
Moderatör